Bolja povezanost otoka i dvije velike investicije na Rabu

rab-8.5

Na Rabu će se investirati 37 milijuna kuna za kompletnu rekonstrukciju rapske luke i 35 milijuna kuna za novu operativnu obalu i rekonstrukciju na Mišnjaku. Kroz dvije godine spojit ćemo Rab, Novalju, Lošinj i Zadar međužupanijskom trajektnom linijom s juga Malog Lošinja. Započeti su radovi na luci Mrtvaška za koju je izdvojeno 80 milijuna kuna s pristupnom cestom u vrijednosti od 150 milijuna kuna, a koja predstavlja osim velike investicije i prvo međužupanijsko spajanje luka trajektnim linijama s kvalitetnim brodovima. U predizborno doba, župan Komadina se hvali kako će spojiti ta tri otoka, a mi smo kvalitetnom komunikacijom već postigli da se spoje otoci i sa Zadrom. U tijeku su i razgovori s Jadrolinijom da se krene pomalo i u nabavku kvalitetnog trajekta koji bi se onda natjecao kasnije za održavanje te linije. U sezoni bi takvu liniju održavali dva puta na dan, svaki dan. Time bi se postigla turistička valorizacija, ali i jačanje lokalnog gospodarstva.